บริการให้การรับรองมาตรฐาน

            

                 เราเป็นตัวแทนในการให้บริการรับรองมาตรฐาน  จาก ROYALCERT สามารถให้การรับรอง ในระบบบริหารและการจัดการ
 

​ลิงค์ ROYALCERT  http://www.royalcert.com/en/   

Service

Management systems 
 
      - ISO 9001 : 2008
      - ISO 14001 : 2004
      - ISO 22000 : 2006
      - OHSAS 18001
      - ISO/TS 16949 : 2005
      - ISO 13485
      - AS EN 9100
      - TL 9000

Product Certification

     - EU Directives
     - CE
     - Technical File Approval
     - Certificate of Conformity
     - Q1 – mark

Personnel Certification

     - Lead Auditer

และนอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนในการรับรองมาตรฐาน จากสถาบัน ETKO 

ลิงค์ ETKO  http://www.etko.org/default.aspx/

     - ETKO     GAP / ORGANIC
     - ETKO     COSMETICS / COSMOS
     - ETKO     TEXTFILE / ORGANIC